Agenda

Het merendeel van onze optredens is georganiseerd door private organisaties (en zijn dus louter toegankelijk voor hun leden) zoals ; Gepensioneerdenbonden en Seniorenclubs, Bejaardentehuizen, Psychiatrische instellingen, Ziekenzorg, Ziekenhuizen, Gehandicapten-organisaties,KVLV, KAV, de Gezinsbond, ...
Indien u ons bezig wil zien tijdens een gelegenheid, mail ons.