Privacy Wet

VZW Andy & Di  draagt zorg voor de privacy in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
In onderstaande tekst leggen we uit hoe de VZW Andy & Di  de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens verwerkt.
WIE ZIJN WE?
VZW Andy & Di  is de verwerkingsverantwoordelijke.

VZW Andy & Di
Elzendreef 48
3110 Rotselaar
info@andyendi.be
WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE EN WAAROM?
De VZW Andy & Di slaat enkel de emailadressen op van mensen/organisaties die ons boeken voor een optreden van Andy & Di . Alle contact ivm de praktische afspraken voor zo’n optreden verloopt immers aan de hand van deze emailadressen.
Wij gebruiken deze emailadressen daarna enkel en alleen om verdere informatie over de activiteiten van Andy & Di door te sturen. Indien u deze informatie niet (meer) wenst te ontvangen dan stuurt u ons een mail en schrappen wij u onmiddellijk uit ons bestand.
De VZW Andy & Di wisselt geen enkel gegeven uit aan derden. Ze deelt deze databank met niemand. De databank wordt enkel en alleen gebruikt zoals hierboven vermeld.
Wij houden deze emailadressen op een veilige, besloten manier bij op de daartoe gespecialiseerde beveiligde website www.in.be die stricte veiligheid waarborgt. Via versleuteling kan alleen de VZW Andy & Di de databank openen en gebruiken voor het versturen van haar informatie.
Zoals reeds vermeld heeft u als organisator van een optreden van ons op elk moment het recht om uw emailadres te laten schrappen uit onze databank.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen, kan dit via bovenstaande contactgegevens.